Öğretmenlerin Dikkat Etmesi Gereken Konular

  • Öğrencileri süt hakkında bilgilendirin,
  • Süt hassasiyeti tespit edilen öğrencileri okul idaresine bildirin ve dağıtım programının dışında tutun,
  • Dağıtım öncesi okul sütlerinin kullanım tarihini kontrol edin,
  • Ambalajlarla ilgili teknik şartnamede yer alan fiziksel kontrolü yapın, bombaj, delik, yırtık ve ezik gibi ambalaj bütünlüğünün zarar gördüğü durumlarda bu sütleri dağıtmayarak okul idaresine teslim edin,
  • Veliler tarafından doldurulan Okul Sütü Dağıtımı İzin Formunu (Ek- 3) e-Okul sistemine kaydedin,
  • Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunu (Ek- 4) gününde doldurarak e-Okul sistemine kaydedin,
  • Öğrencilerin dağıtılan sütleri sınıfta ve süt içim zamanı içinde tamamını içmelerini sağlayın, açılmış ve süt içim zamanında bitirilmemiş sütleri içirmeyin,
  • Program boyunca öğrenci ve velileri bilgilendirin, eğitim materyallerinden faydalanmalarını sağlayın.
  • Süt kutusu atıklarının sınıf, okul ortamı ve çevreyi kirletecek şekilde gelişigüzel bırakılmamasını sağlayın